Blog

Posts Tagged cách seo

Cách SEO mới tại sao lại là content marketing

SEO ngày nay không còn là những cách quen thuộc mà bạn vẫn sử dụng nữa, ngày nay bạn không thể thiết kế website xấu xí và ném những nội dung rác rưởi tới người dùng, cộng với việc xây dựng một vài backlink giá trị thấp rồi mong chờ xếp hạng cao. Xu thế hiện nay nếu muốn phát triển được bạn phải thực sự tạo ra một website giá trị, viết nội dụng giá trị để giải quyết một vấn đề nào đó của người dùng, xây dựng hàng ngàn backlink chất lượng và kiếm thật nhiều chia sẻ từ mạng xã hội.

(more…)

Posted in: Dịch vụ

Leave a Comment (0) →