Blog

Posts Tagged cong ty quang cao

Công nghệ hiển thị quảng cáo theo ngữ cảnh

Tìm hiểu công nghệ hiển thị quảng cáo trực tuyến theo ngữ cảnh

Quảng cáo trực tuyến – Mạng quảng cáo hiển thị theo ngữ cảnh không còn xa lạ tại Việt Nam, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ cũng như ứng dụng hiệu quả công nghệ quảng cáo hiển thị theo ngữ cảnh (Contextual Advertising hoặc Targeting Advertising).
(more…)

Posted in: Dịch vụ

Leave a Comment (0) →

Marketing online – doanh nghiệp cần thực hiện marketing online

Marketing online – doanh nghiệp cần thực hiện marketing online

Cùng với sự bùng nổ và phát triển của Internet thì Marketing online chính là một trong các công cụ hữu hiệu quyết định sự thành công cho tất cả các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp trên toàn thế giới.

(more…)

Posted in: Dịch vụ

Leave a Comment (0) →

Quảng cáo trực tuyến và sự chuyên dụng trong quảng cáo

Quảng cáo trực tuyến và sự chuyên dụng trong quảng cáo

Quảng cáo trực tuyến đang ngày càng phát triển và đem lại những khoản lợi nhuận khổng lồ trong các năm gần đây.
Quảng cáo là hình thức tuyên truyền, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm tạo sự hấp dẫn và kích thích người mua để đẩy mạnh việc bán hàng cũng như thực hiện dịch vụ.

(more…)

Posted in: Dịch vụ

Leave a Comment (0) →