Blog

Posts Tagged Dich vu email marketing

Email Marketing: Thế nào là một danh sách email chất lượng?

Có một câu nói hay: “Danh sách email là một tài sản quan trọng của mỗi doanh nghiệp…nếu đó là một danh sách email tốt”.

Vậy, thế nào là một danh sách email tốt?

Chúng ta hãy cùng quay trở lại khái niệm cơ bản về marketing, khái niệm về sự tin tưởng và giá trị.
Hiện nay, các marketer đều thừa nhận email marketing là một kênh marketing được cho phép. Vậy một danh sách email tốt (more…)

Posted in: Email Marketing

Leave a Comment (0) →