Blog

Posts Tagged google adwords

So sách tính chất của SEO & Google Adwords

Mục đích của quá trình tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và Quảng cáo Google Adwords đều nhằm mục đích thu hút lượng truy cập từ công cụ tìm kiếm Google thông qua những từ khóa tìm kiếm thông tin dịch vụ sản phẩm mà bạn cung cấp. Tuy nhiên, chúng cũng có rất nhiều tính chất khác nhau. Bài viết này chúng tôi sẽ chỉ ra những đặc điểm của mỗi phương pháp để bạn có thể sử dụng hiệu quả cho các kế hoạch Online Marketing của mình. (more…)

Posted in: Dịch vụ, News

Leave a Comment (0) →