Blog

Posts Tagged kiếm tiền

Những lợi ích khi làm marketing online trên Facebok

Dịch vụ quảng cáo facebook hiện nay là một trào lưu và là phương tiện quảng cáo mới hiện nay vì facebook là mạng xã hội lớn nhất thế giới. Nhiều doanh nghiệp ý thức được lợi thế đặc biệt của facebook với khả năng lan truyền nhanh và tính tương tác cao đã triển khai các hoạt động quảng bá, xây dựng cộng đồng người hâm mộ trên facebook.

(more…)

Posted in: Social Marketing

Leave a Comment (0) →