Blog

Posts Tagged marketing

Làm “Gián điệp” để xây dựng chiến lược Social Media thành công

– Bạn có đang “căng não” để xây dựng chiến lược social media cho doanh nghiệp mình?
– Bạn không thấu hiểu mong muốn sâu xa cũng như hành vitrên mạng xã hội của chính khách hàng mình?
– Không có bất cứ dữ liệu gì, không sao!

Chúng tôi sẽ “bật mí” cách nghiên cứu những kế hoạch social của các đối thủ, từ đó bạn có thể tận dụng để biến thành của riêng của mình! (more…)

Posted in: Social Marketing

Leave a Comment (0) →