Blog

Posts Tagged thuật toán Chim Ruồi

4 yếu tố đơn giản để bạn khắc phục thuật toán Chim Ruồi

4 yếu tố đơn giản để bạn khắc phục thuật toán Chim Ruồi

Thuật toán Chim Ruồi (HummingBird) là một thuật toán mà tính tới thời điểm viết bài này nó đã được 3 tháng tuổi. Tuy vậy, mức ảnh hưởng của nó nhắm vào các website có nội dung tiếng Anh khá nặng nề mà nếu bạn có thường xuyên làm các website tiếng Anh như Product Launch, Niche site thì sẽ dễ dàng thấy được. (more…)

Posted in: SEO

Leave a Comment (0) →