Blog

Tổng hợp một số ebook về Digital Marketing rất hữu ích

Tổng hợp một số ebook về Digital Marketing rất hữu ích, xin được chia sẻ cùng mọi người.

1. Understanding Digital Marketing

Understanding-Digital-Marketing

Đây là cuốn sách chốt yếu trong bộ Ebook này. Dành cho bạn nếu bạn muốn tìm hiểu một cách bài bản về Digital Marketing. Gồm 10 chương :

Chương 1:

Giới thiệu về Digital Marketing và cách mà Digital Marketing đã làm thay đổi bộ mặt của ngành tiếp thị và quảng cáo truyền thống.
Chương 2: Giải thích vì sao bạn cần đến Digital Marketing và cách thiết lập một chiến lược tiếp thị số cho doanh nghiệp.
Chương 3: Hướng dẫn bạn những cách cơ bản để tiếp cận và thực hành về Digital Marketing.
Chương 4: Tìm hiểu về Search Engine và cách làm SEO
Chương 5: Đo lường ROI (Return on Investment) của Digital Marketing
Chương 6: Luận về Email Marketing.
Chương 7: Bàn về Social Media.
Chương 8: Khám phá về Online Pr và cách quản lý tên tuổi và danh tiếng trong môi trường trực tuyến.
Chương 9: Affliate Marketing.
Chương 10: Sáng tạo nội dung trong tiếp thị trực tuyến.

2. Inbound Marketing 

inbound

Kintin đã từng giới thiệu cuốn này rồi nhưng vẫn đính kèm trong bộ Ebook này vì thiết nghĩ nó khá liên quan và cần thiết nếu bạn là một matketer. Đây được coi là tài liệu về marketing – mix trong môi trường inbound.
3. The Ultimate Inbound Marketing Glossary 

inbound-marketing-glossary

Từ điển thuật ngữ chuyên ngành Inbound Marketing.

4. Social Media Guide To Link Building 

social-link-building
Tài liệu từ Huspot thì đã được khẳng định giá trị chất lượng rồi nhé.

5. Guide Email Marketing (vnese) 

noidung-email-marketing

Đây là tài liệu tiếng việt của VinaContact. Tuy là tài liệu được soạn ra phục vụ cho kinh doanh nhưng trừ nội dung cuối cùng nhằm quảng cáo cho phần mềm gửi Email Vinacontact thì toàn bộ tài liệu này mang giá trị rất thiết thực và có ích cho những bạn nào muốn tìm hiểu về Email Marketing một cách căn bản nhất.

6. Facebook Mania Reseller 
Ngoài ra, trong Bộ Ebook còn được đính kèm một file gọi là : Facebook Mania Reseller. Đây là một forder bao gồm những nội dung và hướng dẫn cụ thể mà công ty chuẩn bị cho Reseller để quảng bá và bán cuốn sách Facebook Mania cho họ. Đây không phải bản hoàn chỉnh của Ebook nên mình không liệt kê ở trên. Mình đính kèm vào vì thấy nó là một ví dụ minh họa khá hay về cách thức doanh nghiệp làm Email markerting và inbound marketing.

Download Ebook trên tại đây: http://www.mediafire.com/download/m4gkmgei94p9da3/Social-Media-Marketing-Ebooks.zip

Posted in: Dịch vụ, News

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment

*