Blog

Xu hướng SEO trong tương lai

Hiện nay khi Google luôn thay đổi và cập nhập các thuật toán mới thì điều này có thể làm ảnh hưởng đến kết quả SEO. Vì thế mà cách làm SEO kiểu cũ đang dần bị thay thế. Vậy làm SEO hiện đại là như thế nào. Dưới đây là xu hướng SEO trong tương lai theo mô hình DEAD

1. Data ( Dữ Liệu )
Dữ liệu là một thành phần quan trọng trong SEO. Việc Google bỏ dữ liệu từ khóa (keyword data) ra khỏi Google Analytics gây ra một số trở ngại cho các đơn vị cung cấp dịch vụ SEO, tuy nhiên nó góp phần nâng cao giá trị của dữ liệu. Các chuyên gia SEO sẽ quay lại tìm kiếm các từ khóa tự nhiên có khả năng định hướng chiến lược của khách hàng. SEO hiện đại là sự tổng hòa của việc thiết lập mạng lưới dữ liệu từ khóa pay-per-click (PPC) kết hợp với dữ liệu Webmaster để phân tích trên landing page và dữ liệu từ khóa nằm ngoài bộ máy tìm kiếm Google nhằm thể hiện các dữ liệu có giá trị và đưa ra các chiến lược phù hợp.

2. Engagement ( Gắn kết )
SEO hiện nay đòi hỏi khả năng gắn kết người dùng và thực hành nó theo một phương pháp cụ thể để tạo ra được các liên kết, có sự kết nối đối với một trang web cụ thể hoặc các dữ liệu online mà thương hiệu đang sở hữu, thân thiện với cỗ máy tìm kiếm nhằm tạo ra các từ khóa đúng với mục tiêu của thương hiệu.
Hiểu được truyền thông xã hội là nền tảng cơ bản trong mỗi chiến dịch SEO, đồng thời chuyên môn của một người làm SEO là khả năng tạo ra liên kết nhằm đạt được các từ khóa đúng với mục tiêu. Tầm quan trọng của sự gắn kết trong SEO hiện đại được phản ánh rõ rệt qua nội dung (content) và gắn kết cộng đồng (outreach). Những người làm SEO cần có đủ khả năng và kỹ năng để kết nối với các blogger.

3. Audience ( Khách hàng mục tiêu )
“Ai sẽ là người quan tâm đến những nội dung này?” là một trong những câu hỏi mà người làm SEO cần phải trả lời khi thực hiện một chiến dịch SEO nào đó
Trước khi xây dựng nội dung, người làm SEO phải có cái nhìn thật sự đúng đắn về đối tượng mục tiêu để tìm hiểu xem họ sẽ quan tâm đến nội dùng gì. Những nội dung chia sẻ cần phải có sự tương tác và chia sẻ với khách hàng mục tiêu

4. Discovery ( Khám phá )
SEO là nghệ thuật kết hợp với những dữ liệu có chủ đích và tính khám phá của những nội dung ấy. Người làm SEO cần phải có cái nhìn rộng thoát khỏi phạm vi của những từ khóa tìm kiếm, họ phải tìm ra những cách thức mà người dùng sử dụng để tìm kiếm nội dung cần thiết trên Google và những công cụ tìm kiếm khác.
SEO hiện đại cũng cần phải hiểu cách thức sử dụng paid-media để quảng cáo nội dung và tưởng thưởng xứng đáng cho các blogger. Những trang web như Reddit, StumbleUpon đóng vai trò quan trọng trong chiến lược xây dựng content marketing và mang lại lợi ích lớn lao cho các chiến dịch SEO

Tags: marketing online

Posted in: Dịch vụ

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment

*